Zamenjava stare linije in izjava o skladnosti

28. 2. 2022 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Vprašanje:

V svoji liniji za pakiranje in embaliranje smo zamenjali star stroj z novim, ki ima oznako CE. Ali se to šteje kot nova linija in ali velja stara izjava o skladnosti?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj