Potek izračuna ocene požarne ogroženosti za stavbo

31. 5. 2021 | Avtor: mag. Romana Lah

Predogled vsebine

Posamezni dejavniki so razvrščeni v tri skupine dejavnikov. Poleg opisov dejavnikov v preglednicah se upošteva tudi dodatna pojasnila/razlage dejavnikov, ki so sestavni del priloge 1 Pravilnika o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Ur.l. RS št. 180/2020).

Razvrstitev dejavnikov:

Osnovni dejavniki, ki so podlaga za izračun ocene stavbe (O), so:

– površina ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj