ZDR-1 in psihosocialna tveganja

Predogled vsebine

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa:

6. člen

(prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov)

(1) Delodajalec mora iskalcu ali iskalki zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj