Požarna varnost

03. 10. 2018

Navodila za izdelavo načrta evakuacije

Načrt evakuacije je samostojen grafičen dokument.Načrt evakuacije se morata izdelati za objekte, ki morajo imeti požarni red inimajo najmanj srednjo požarno ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziromaje v njih hkrati lahko več kot 100 ljudi (številka velja za celoten objekt).Kot zadostni pogoj ...
Samo za aktivne naročnike: