Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu

02. 10. 2018

Program strokovnega izpita

Strokovni izpit (tudi samo splošni del strokovnega izpita) obsega pisni in ustni del. Program splošnega dela strokovnega izpita: Pravna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu klasifikacija pravnih virov, zakon o varnosti in zdravju pri delu, podzakonski akti o varnosti in zdravju pri delu (delovna mesta, gradbišča, delovna oprema, osebna ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Vsebina standarda ISO 45001

Z zgornjo sliko lahko nadaljujemo o vsebini standarda. Novost standarda je razširjeno 4. poglavje – Kontekst organizacije. V njem sta pomembni novosti, in sicer kontekst organizacije ter razumevanje in potrebe zainteresiranih strani. Organizacija bo morala definirati zunanji in notranji kontekst organizacije oz. kako lahko dejavniki obeh vplivajo na želene ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v svojih členih opredeljuje tudi dolžnosti in obveznosti v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih (ZVZD-1). Podrobneje pojasnjujemo in komentiramo posamezne najpomembnejše člene. 3. člen (uporaba zakona) Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in ...
Samo za aktivne naročnike: