Promocija zdravja na delovnem mestu

12. 8. 2020

Učinki psihičnega dobrega počutja (DP) za organizacije

Vpliv DP zaposlenih raziskuje vedno več raziskovalcev (Currie 2001; Babtiste 2008: 284). V sodobnem svetu, ki ga zaznamujeta odvisnost in kompleksnost, so zaposleni zelo obremenjeni, kar negativno vpliva na njihovo zdravje in DP ter se odrazi v visokih stroških zaradi odsotnosti z dela, tako v zasebnih kot tudi v javnih ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2020

Kako pravilno urediti delo na domu?

Avtor: Tanja Bohl
Zadnji dnevi minevajo v znamenju preklica epidemije z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),[1] izdanim dne 14. maja 2020 s strani Vlade Republike Slovenije, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je dne 15. maja 2020, uporablja pa se od 31. ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2020

Družini prijazno podjetje

Termin družini prijazno podjetje je v zadnjih letih kar pogosto v uporabi. Predvsem ga povezuje z istoimenskim standardom, pogosto pa pozabljamo, kaj družini prijazno podjetje v svoji osnovi sploh je.Cilj vsakega podjetja je ustvarjanje dobička, dobrega položaja na trgu in visokega ugleda v družbi ter pri poslovnih partnerjih, med ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Posvetovanje z delavci glede ključnih vprašanj varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva posvetovanje delodajalca z delavci o ključnih vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in dokaz o temSplošno podlago zahtevi po skupnem posvetovanju delodajalca z delavci oziroma z njihovimi predstavniki o najpomembnejših vprašanjih varnosti in zdravja pri delu daje Zakon o sodelovanju delavcev ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Podlage za študijo primera ZDRAVA HIŠA

Predstavitev »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« Podjetje »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« ima 320 zaposlenih v dejavnosti »Zdravstva in socialnega varstva« in želi izboljšati stanje zdravja in počutja zaposlenih ter zmanjšati s tem povezane stroške. V podjetju »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« izvajajo zakonsko predpisane ukrepe s področja varnosti pri delu. Na področju promocije zdravja pri ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Kako pripraviti program promocije zdravja?

Na nacionalnem nivoju se zbirajo naslednji podatki, ki so tudi kazalniki negativnega zdravja: podatki o dejavnosti medicine dela, podatki o začasni odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih vzrokov, podatki o poškodbah pri delu (tudi smrtnih), podatki o poklicnih boleznih, podatki o delovnih invalidih. Na nivoju podjetja dopolnimo ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Inšpektorat RS za delo o promociji zdravja na delovnem mestu

Izvajalec promocije zdravja na delovnem mestu je delodajalec! Lahko jo opredelimo, kot poslovno strategijo, ki stremi k preprečevanju slabega zdravja pri delu in k izboljšanju potencialov za izboljševanje zdravja in dobrega počutja. Uvod Delovanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) se navezuje na vse značilnosti dela: na pravni odnos med ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Ukrepi za zajezitev alkoholizma na delovnem mestu

Za lažje razumevanje tematike moramo najprej pojasniti osnovne pojme:alkohol: katera koli oblika oziroma vrsta alkoholnih pijač;droge in druge psihoaktivne substance: katera koli oblika oziroma vrsta nedovoljenih drog oziroma substanc (prepovedane psihotropne substance, zdravila ali druge kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Varno in zdravo delo v pisarnah

Prvo etapo srečanja z virusom Covid-19 postopoma puščamo za seboj. Strogi vladni ukrepi, ki so bili namenjeni zajezitvi virusa, se rahljajo, korak za korakom se oživljajo negospodarske in gospodarske dejavnosti, previdno se obnavljajo socialni stiki, rekreacija in drugo; čim prej si želimo življenja, kot je bilo pred pojavom tega virusa. ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Prisotnost virusa COVID-19 in ukrepi v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu

Epidemija koronavirusa Covid-19 je uradno končana. Država je sprejela ustrezen odlok o tem in z njim preklicala epidemijo. Ta odlok je začel veljati naslednji dan po objavi, torej 15. maja 2020, uporabljati pa se začne 31. 5. 2020. Kakšne spremembe za varnost in zdravje pri delu to prinaša? Pravzaprav nobenih ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.