Promocija zdravja na delovnem mestu

13. 1. 2020

Delovna mesta lahko promovirajo tudi zdravje

Promocija zdravja na delovnih mestih

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2019

Ukrepi za zajezitev alkoholizma na delovnem mestu

Za lažje razumevanje tematike moramo najprej pojasniti osnovne pojme:alkohol: katera koli oblika oziroma vrsta alkoholnih pijač;droge in druge psihoaktivne substance: katera koli oblika oziroma vrsta nedovoljenih drog oziroma substanc (prepovedane psihotropne substance, zdravila ali druge kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 9. 2019

Inšpektorat RS za delo o promociji zdravja na delovnem mestu

Izvajalec promocije zdravja na delovnem mestu je delodajalec! Lahko jo opredelimo, kot poslovno strategijo, ki stremi k preprečevanju slabega zdravja pri delu in k izboljšanju potencialov za izboljševanje zdravja in dobrega počutja. Uvod Delovanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) se navezuje na vse značilnosti dela: na pravni odnos med ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 6. 2019

Nova Zelandija sprejela proračun za dobro počutje

Proračun za dobro počutje

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 6. 2019

Podlage za študijo primera ZDRAVA HIŠA

Predstavitev »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« Podjetje »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« ima 320 zaposlenih v dejavnosti »Zdravstva in socialnega varstva« in želi izboljšati stanje zdravja in počutja zaposlenih ter zmanjšati s tem povezane stroške. V podjetju »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« izvajajo zakonsko predpisane ukrepe s področja varnosti pri delu. Na področju promocije zdravja pri ...
Samo za aktivne naročnike:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2018

projekt Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu

Usposabljanje delodajalcev za promocijo zdravja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2018

Primeri dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu

Praksa promocije zdravja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 10. 2018

Kako pripraviti program promocije zdravja?

Na nacionalnem nivoju se zbirajo naslednji podatki, ki so tudi kazalniki negativnega zdravja: podatki o dejavnosti medicine dela, podatki o začasni odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih vzrokov, podatki o poškodbah pri delu (tudi smrtnih), podatki o poklicnih boleznih, podatki o delovnih invalidih. Na nivoju podjetja dopolnimo ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.